PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An là đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Long An, Việt Nam. Vậy hiện nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội …

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Quảng Nam

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Quảng Nam được Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) thực hiện sẽ không làm quý khách thất vọng, bởi PNVT là công ty có hơn 10 năm thực hiện các thủ tục hành chính cho người nước ngoài …

Thủ tục làm giấy phép lao động ở Quảng Nam

Thủ tục làm giấy phép lao động ở Quảng Nam được PNVT hỗ trợ sẽ giúp người nước ngoài có được giấy phép lao động, đủ điều kiện làm việc tại Quảng Nam. Giấy phép lao động là cơ sở để chứng minh rằng người nước ngoài làm …
EnglishVietnamUnknown