PNVT

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động 2021

Năm 2021, Việt Nam sẽ thu hồi giấy phép lao động với những trường hợp được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Và dưới đây là 9 trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động, sẽ được áp dụng từ ngày 15/02/2021, cụ thể: Thủ tục xin …

Hướng dẫn sử dụng và điền mẫu số 11/PLI

Mẫu số 11/PLI là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động được dùng khi doanh nghiệp, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Mẫu này được …
EnglishVietnamUnknown