Tin tức

Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động 2021

Năm 2021, Việt Nam sẽ thu hồi giấy phép lao động với những trường hợp được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Và dưới đây là 9 trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động, sẽ được áp dụng từ ngày 15/02/2021, cụ thể: Thủ tục xin …
EnglishVietnamUnknown