Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (thành phần hồ sơ, quy trình)

Giới thiệu về Thủ tục giấy phép lao động của PNVT

Kính gởi đến Quý khách hàng Ban giám đốc Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt trước hết xin gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến Quý khách. Xem dịch vụ chính nhanh trên youtube : Website https://thutucxingiaypheplaodong.com/  ra đời với mong muốn của chúng tôi …

Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn hoặc còn hạn công ty cũ, qua công ty mới để làm cùng chức vụ cao hơn

Đây là trường hợp 6: Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết  hạn hoặc còn hạn công ty cũ, qua công ty mới để làm cùng chức vụ cao hơn. Đây là trường hợp người nước ngoài cho …

Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới cấp thêm để làm cùng chức vụ cao hơn

Đây là trường hợp 7: Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới cấp thêm để làm cùng chức vụ cao hơn. Đây là trường hợp người nước ngoài đã và …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}