Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu hiệu quả ngay trong lần đầu tiên

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu hiệu quả ngay trong lần đầu tiên là giải pháp chắc chắn giúp người nước ngoài có được giấy phép lao động một khi Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) nhận hồ sơ của các bạn. Chúng tôi đã giải quyết và xử lý thủ tục hành chính này hơn 10 năm, vì vậy, các bạn có thể tin tưởng vào khả năng có được giấy phép lao động của chúng tôi, trừ trường hợp có những quy định mới về cấp giấy phép lao động của cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu

Tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu qua các văn bản pháp lý nào?

+ Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008.

+ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016.

+ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

+ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc thu và sử dụng phí cấp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

+ Văn bản ủy quyền ngày 12/02/2015 của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại vũng Tàu:

*. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa chỉ: Số 198 đường Bạch Đằng, khu phố 4, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

– Website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại vũng tàu

**. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

***. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục giấy phép lao động: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: (064)3 816 640

– Fax: (064)3 858 531

– Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn

– Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

Xem tham khảo thêm Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-moi-nhat/.

Nơi khám và cấp giấy khám sức khỏe khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu

Ở Bà Rịa – Vũng Tàu, bạn có thể đến một trong 3 bệnh viện dưới đây để khám và xin cấp giấy khám sức khỏe khi muốn làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu, cụ thể:

* Bệnh viện Bà Rịa:

– Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Tổng đài: 0254 3 731 115

– Fax: 0254 3 828 118

– Email: 1@benhvienbaria.com

– Website: http://benhvienbaria.com

** Bệnh viện Lê Lợi

– Địa chỉ: 22 Lê Lợi, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 0254 3832 667

*** Trung tâm y tế Viêtsovpetro

– Địa chỉ: 02 Pasteur, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: 0254 3838 662

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu:

* Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

– Có văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

* Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động (đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động) bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

* Người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động.

điều kiện xin cấp giấy phép lao động tại vũng tàu

Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (theo mẫu số 01 và 07 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

3. Phiếu lý lịch tư pháp (xác nhận không phạm tội hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự) của nước ngoài cấp, không quá 06 tháng. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, chẳng hạn các loại bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, tay nghề được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác tùy từng trường hợp như: hợp đồng, quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài, giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài, văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài…

Lưu ý: Các giấy tờ phải có bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực. Một số văn bản, giấy tờ trên của người nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế và dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lợi thế khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu

PNVT có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết và xử lý thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Không những thế, chúng tôi lại là công ty đa dịch vụ với nhiều sản phẩm thủ tục hành chính như: thẻ tạm trú, visa, dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, giấy phép lái xe, giấy phép lao động… nên chúng tôi có thể tích hợp và cung cấp dịch vụ trọn gói làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, giúp bạn tiết kiệm khá nhiều chi phí phải trả khi làm thủ tục này.

thủ tục xin giấy phép lao động tại vũng tàu

Mặt khác, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên chúng tôi am hiểu luật, quy trình xử lý hồ sơ của các cơ quan chức năng. Thêm vào đó, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, làm việc khoa học, tỷ mỉ, thân thiện nên chúng tôi đã trở thành chuyên gia, được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng, liên hệ và hợp tác. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều dạng hồ sơ khác nhau, đánh giá chính xác khả năng đậu của hồ sơ, vì vậy chúng tôi có thể khẳng định rằng các bạn chắc chắn sẽ nhận được giấy phép lao động một khi PNVT nhận hồ sơ của các bạn.

Đặc biệt, PNVT chúng tôi hoàn toàn tư vấn miễn phí, giúp bạn có được giấy phép lao động đúng theo quy định của pháp luật. PNVT chúng tôi có thể hỗ trợ mọi trường hợp hồ sơ làm giấy phép lao động tại Vũng Tàu, kể cả những trường hợp khó và cần gấp. Đây là điểm đặc trưng, nổi bật giúp chúng tôi đặc biệt hơn tại TPHCM.

Vì vậy, nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề gì về thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài thì hãy liên hệ với công ty PNVT chúng tôi. Chúng tôi cam kết với kinh nghiệm sương máu trong lĩnh vực này thì PNVT chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Vũng Tàu hiệu quả ngay trong lần đầu tiên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944  | (028) 2253 7444

Email: pnvt09@gmail.com ; pnvt04@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.com ; pnvt07@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Từ Đà Nẵng vào Nam: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng,…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

1 Bình luận

  1. Tạ xuân Đào

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown