Thủ tục + biểu mẫu

Hướng dẫn sử dụng và điền mẫu số 11/PLI

Mẫu số 11/PLI là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động được dùng khi doanh nghiệp, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Mẫu này được …
EnglishVietnamUnknown