se-bo-quy-dinh-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-so-2-trong-luat-ly-lich-tu-phap

Sẽ bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong Luật Lý lịch tư pháp

Sẽ bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong Luật Lý lịch tư pháp

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown