Sẽ bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong Luật Lý lịch tư pháp

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp đang được Bộ Tư pháp đẩy nhanh để tập trung sửa đổi một số bất cập khi áp dụng Luật Lý lịch tư pháp trong thực tiễn thời gian vừa qua. Theo dự thảo, Luật mới thì sẽ bỏ quy định về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân.

Sẽ bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2  trong Luật Lý lịch tư pháp

Quy định của Luật Lý lịch tư pháp hiện hành thì có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trong đó, phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cấp cho cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Xem tham khảo thêm thủ tục làm giấy phép lao động tại đây hoặc https://thutucxingiaypheplaodong.com/.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, số lượng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 của công dân Việt Nam để bổ sung hồ sơ đi lao động nước ngoài, hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh ngày càng tăng. Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, đồng thời đảm bảo mục đích sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì Bộ Tư pháp đã gửi Bộ Ngoại giao công văn số 3436/BTP-TTLLTPQG ngày 7-5-2013 về việc trao đổi với các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là những nước đang yêu cầu công dân Việt Nam phải nộp phiếu lý lịch tư pháp số 2 để họ hiểu về mục đích sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo quy định của Luật Ly lịch tư pháp Việt Nam hiện hành. Và để bảo đảm sự thuận tiện cho cá nhân và bảo đảm tính chặt chẽ về thủ tục giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2, thì các biểu mẫu số 03/2013/TT-BTP; biểu mẫu số 04/2013/TT-BTP được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bổ sung mục: “Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2”. Theo nội dung bổ sung thì căn cứ mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 của cá nhân, Sở Tư pháp thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Xem tham khảo thêm Thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-xin-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoai/.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp thì để giải quyết khó khăn và vướng mắc hiện tại về vấn đề này đòi hỏi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thì chúng ta nên thực hiện việc bỏ quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân. Có thể nói, đây là một giải pháp có tính chất triệt để, giúp hạn chế vấn đề khó khăn của ngành tư pháp trong thời gian vừa qua.

Tham khảo: Internet

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944  | (028) 2253 7444

Email: pnvt09@gmail.com ; pnvt04@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.com ; pnvt07@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Từ Đà Nẵng vào Nam: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng,…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown