mau-so-7-van-ban-de-nghi-cap-lai-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-tinh-quang-ngai

Mẫu số 7 - văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

Mẫu số 7 – văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown