mau-so-09-pli-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-mien-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 09/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP về miễn giấy phép lao động

Mẫu số 09/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP về miễn giấy phép lao động

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown