Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay là bao nhiêu? Nơi nào chịu trách nhiệm thu mức lệ phí này? Quy định về mức thu này dựa trên các cơ sở pháp lý nào? Sau đây, PNVT xin chia sẻ một số thông tin về vấn đề này.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng là bao nhiêu?

Tại khoản 3, điều 19, nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 08/12/2016 quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng Nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Tỉnh như sau:

Cấp mới: 1.000.000đồng/ giấy phép

Cấp lại: 800.000đồng/ giấy phép

Nơi nào chịu trách nhiệm thu mức lệ phí cấp giấyphép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng?

Tại khoản 2, điều 19, nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cấp giấy phép lao động có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Tỉnh Lâm Đồng. Xem tham khảo thêm thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho giám đốc điều hành

Quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động dựa trên các cơ sở pháp lý nào?

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động được xây dựng trên cơ sở tham khảo các văn bản pháp luật sau:

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015

Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015

Nghị quyết số 120/2016/NQ-CP ngày 23/8/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng nhân dân cấp tỉh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tờ trình số 7241/ TTr- UBND ngày 18/11/2016 và báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh, ý kiếm thảo luận của đại biểu tham gia kỳ họp thứ 2 khóa IX Hội Đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng là mức lệ phí nhà nước. Phí này sẽ do người sử dụng lao động nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động/ cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7944  | (028) 2253 7444

Email: pnvt09@gmail.com ; pnvt04@gmail.com (TPHCM)

pnvt04@gmail.com ; pnvt07@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ; pnvt08@gmail.com (Từ Đà Nẵng vào Nam: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng,…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

1 Bình luận

  1. Pham Viet Ngu

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown