Kiến thức giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động 2015

Mẫu giấy phép lao động năm 2015 – đây là mẫu hiện hành do Sở lao động thương binh xã hội TPHCM sử dụng 1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau: …
EnglishVietnamUnknown