Kiến thức giấy phép lao động

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An là đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Long An, Việt Nam. Vậy hiện nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội …