dong-thoi-co-duoc-phieu-ly-lich-tu-phap-va-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-trong-12-ngay-lam-viec

Đồng thời có được phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài trong 12 ngày làm việc

Đồng thời có được phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lao động cho người nước ngoài trong 12 ngày làm việc

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown