Điều kiện tiên quyết để xin giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động 2015

Mẫu giấy phép lao động năm 2015 – đây là mẫu hiện hành do Sở lao động thương binh xã hội TPHCM sử dụng 1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau: …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}