VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
DONG A INSTITUTE OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY
IET
Số 01 Đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
01, Street 34, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Nguyễn Du
0305294481 (25/10/2007)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
185/ĐK-KHCN

Send Message to listing owner

VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

EnglishVietnamUnknown