Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Academy of Science and Technology
Địa chỉ:
18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown