CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BẮC NINH – 2301037871

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BẮC NINH – 2301037871
BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT BAC NINH ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
BWID BN LTD., CO
Số 05, Đường 21A, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh , Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
No. 05, Street 21A, VSIP Bac Ninh Integrated Township and Industrial Park, Dai Dong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam
TONG CHEE KIONG
2301037871 – Ngày bắt đầu thành lập :21/08/2018
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống kho bãi; Kinh doanh, cho thuê kho bãi
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và phát triển nhà xưởng xây sẵn; Kinh doanh, cho thuê nhà xưởng xây sẵn.
2301037871 – Ngày bắt đầu thành lập :21/08/2018

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW BẮC NINH – 2301037871

EnglishVietnamUnknown