CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG
Binh Duong Forestry Limited Company.
FCB
Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương
Quarter 2, Phuoc Vinh Townlet, Phu Giao District, Binh Duong Province
BÙI VĂN PHƯƠNG
3701815415 – ngày cấp: 15/12/2010
A0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng (Ngành chính)
G4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
A01230 Trồng cây điều
A01250 Trồng cây cao su
A01290 Trồng cây lâu năm khác
A01450 Chăn nuôi lợn
A0146 Chăn nuôi gia cầm
A01490 Chăn nuôi khác
A02210 Khai thác gỗ
A02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
A02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
A02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
A0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
3701815415 – ngày cấp: 15/12/2010

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

EnglishVietnamUnknown