CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG – 0102721191

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG – 0102721191
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Số 60, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
60, Giang Van Minh Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
ĐÀO THẾ VINH
0102721191 (09/04/2008)
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ ( không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản;
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sở chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt;
1030
Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả;
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất gia vị;
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
0102721191 (09/04/2008)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG – 0102721191

EnglishVietnamUnknown