CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ MINH
Tri Minh Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company
Phòng 801, Tầng 8, Centec Tower, 72,74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc ân
0306012919 (14/08/2010)
0306012919

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ MINH

EnglishVietnamUnknown