CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG
Aviation Labor Supply and Import-Export Joint Stock Company
ALSIMEXCO.,JSC
1, Alley 200/10, Nguyen Son Street, Bo De Ward, Long Bien Distric,t Hanoi
TRẦN QUỐC THẤN
0100108399
0100108399 – ngày cấp: 21/05/1998

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

EnglishVietnamUnknown