CHI NHÁNH CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tên công ty – Mã số thuế:
CHI NHÁNH CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Tên viết tắt:
INVESTCONSULT
Địa chỉ:
15 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Trần Khanh
Mã số thuế:
0100508118-001 (19/08/1997)
Giấy phép kinh doanh:
0100508118-001
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận


*

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown